Att det var lite si och så med regelkunskapen kunde konstateras under ett av övningspassen
men att matematikkunskaperna hade sådana brister att det blir avsevärda förändringar i den
preliminära prislistan kunde väl varken ni eller jag ana.
Men så är det efter den okulärbesiktning jag gjort för att tillfredställa vissa av er som även
tänker åtgärda er dokumenterade kunskap i golfspelet.

Vilka som drabbats av felräkningarna får ni leva i okunskap om tills vi ses på middagen
men det kommer att påverka både ekonomi, träsk- och topplaceringar.
 

Här är de preliminära poängbogeyresultaten.
 
Bana S p e l a r e   och   poäng          
                 
Ulf Börje Robbie Owe Lars Lennart Hans Bo Anders
Stan Eby 22 32 27 28 22 27 24 25 24
Nick Faldo 27 29 25 28 31 29 25 30 26
Arnold Palmer 1 24 28 23 23 23 25 25 22 29
Arnold Palmer 2 19 23 33 28 30 18 27 27 27
TOTAL 92 112 108 107 106 99 101 104 106