REGELHISTORIK för Mill Hill Trophy

 

I ’Stadgar avseende poängberäkning’ har fastställts hur beräkning av MILL HILL-poäng sker.

Vid stiftarnas första möte fanns olika idéer om hur en poängberäkning som ej endast byggde på poängbogey skulle utformas.

En av förutsättningarna var att grunden för beräkningen skulle vara utvecklingsbar och kunna hantera tillägg och förändringar. Vi visste även att alla medlemmar ej skulle kunna deltaga i samtliga tävlingsomgångar så frånvaro måste hanteras.

Ett visst mått av slumpmässighet skulle ingå.

Man måste även ta i beaktning att flera deltagare vid starttillfället hade 36 i hcp och poängbogey måste vara grunden till beräkningen. På sikt skulle dock en övergång kunna ske till slagtävling.

 

Regelverket kom att bygga på ett MILL HILL-poäng som beräknas utifrån nedanstående grunder.

 

- Poäng beräknad från placering (poängbogey)

- Poäng för hålvinster och viktiga hål

- Poäng för birdie, eagle och hole-in-one

- Poäng för bästa in/ut-resultat

- Minuspoäng för dåligt spelade hål

 

Nedan redovisas de ursprungliga reglerna och därefter förändringshistorik för de olika delmomenten.

 

 

Ursprungliga regler

 

Per tävlingsrunda erhålles MH-poäng enligt följande:

 

Poäng beräknad från placering (poängbogey/slag)

 

Högsta poäng (enligt poängbogey-systemet) ger 1 MH-poäng.
MH-poängen delas om flera deltagare uppnår samma poäng (lägst hcp vinner alltså ej)

 

Hålpoäng, viktiga hål

 

Varje vunnet hål ger 0,1 MH-poäng.

Vinnare av ett hål är den som har minst antal slag, korrigerat efter handicap, oavsett om poäng erhållits eller ej på hålet.

Hålsegern delas om flera deltagare har lika många slag (efter hcp-korrigering). Om två spelare får var och en 0,05 MH-poäng.

 

Fyra hål har utvalts: Kortaste par 3-hål, kortaste par 4-hål, längsta par 4-hål, längsta par 5-hål.

Vinst av viktigt hål ger 0,5 MH-poäng.

Hålsegern delas om flera deltagare har lika många slag (efter hcp-korrigering).

Om ingen deltagare erhåller poäng på hålet utdelas ej MH-poäng.

 

Poäng för birdie, eagle och hole-in-one

 

Extra MH-poäng utdelas enligt följande:

- Birdie ger poäng enligt följande skala:

  Om spelaren har hcp < 7 ger birdie 0 poäng

  Om spelaren har hcp > 6 ger birdie 0,02 poäng per hcp-poäng > 6

  dvs hcp 7 ger 0.02, hcp 8 ger 0.04 osv tom hcp 36 som ger 0.6 poäng

- Eagle ger 1 poäng

- Albatross ger 2 poäng

- Hole-in-one ger 3 poäng

 

Poäng för bästa in/ut-resultat

 

Ej med vid start

Minuspoäng för dåligt spelade hål

 

Ej med vid start

 

 

 

TOTALSEGRARE och vinnare av MILL HILL TROPHY

     blir den som efter alla tävlingsrundorna sammanlagt erhållit flest MH-poäng. Vid lika resultat

    (5 decimalers noggrannhet) mellan två eller flera deltagare sker särspel via puttning.

      andra bollen osv. Om flera särspel behövs skiftas uslagsordningen

 

 

 

Förändringshistorik

 

 

Poäng beräknad från placering (poängbogey/slag)

 

1990-12-20 (ursprungsregel)

 

Segraren får 1,0 MH-poäng. Poängen delas om flera deltagare får samma pb-poäng (lägst hcp vinner alltså ej)

 

1991-08-14 (styrelsemöte). Gäller from turneringen i Himmerland

 

Högsta poäng (enligt poängbogey-systemet) ger 0,8 MH-poäng.

Om flera deltagare uppnår samma poäng får var och en 0,8 MH-poäng.

Tävlande med poäng = segerresultat -1 får 0,4 MH-poäng

Tävlande med poäng = segerresultat -2 får 0,3 MH-poäng

Tävlande med poäng = segerresultat -3 får 0,2 MH-poäng

Tävlande med poäng = segerresultat -4 får 0,3 MH-poäng

 

1992-12-01 (årsmöte). Gäller from turneringen i Haag

 

Seger ger 1,0 MH-poäng. Om ensam segrare erhålles ytterligare 0,2 MH-poäng.

Tävlande med poäng = segerresultat -1 får 0,9 MH-poäng

Tävlande med poäng = segerresultat -2 får 0,8 MH-poäng

osv …

Tävlande med poäng = segerresultat -8 får 0,2 MH-poäng

Tävlande med poäng = segerresultat -9 får 0,1 MH-poäng

 

1995-11-28 (årsmöte). Gäller from turneringen på Gotland

 

Då vi övergått till slaggolf sker beräkningen utifrån antal erhållna nettoslag i stället för poängbogey-resultat.

Medför i övrigt ingen förändring dvs

Seger ger 1,0 MH-poäng. Om ensam segrare erhålles ytterligare 0,2 MH-poäng.

Tävlande med antal slag = segerresultat +1 får 0,9 MH-poäng

Tävlande med antal slag = segerresultat +2 får 0,8 MH-poäng

osv …

Tävlande med antal slag = segerresultat +8 får 0,2 MH-poäng

Tävlande med antal slag = segerresultat +9 får 0,1 MH-poäng

 

1996-11-27 (styrelsemöte). Gäller from turneringen i Dublin

 

Övergång till slagspel. Medför ingen förändring av poängberäkningssätt

 

1999-03-26 (styrelsemöte). Gäller from turneringen i Como

 

Sämsta nettoresultat ger 0 MH-poäng.

Tävlande med antal slag = sämsta nettoresultat -1 får 0,1 MH-poäng
Tävlande med antal slag = sämsta nettoresultat -2 får 0,2 MH-poäng

Tävlande med antal slag = sämsta nettoresultat -3 får 0,3 MH-poäng

osv …

 

 

 

Hålpoäng

 

1991-12-20 (ursprungsregel)

 

Varje vunnet hål ger 0,1 MH-poäng.

Vinnare av ett hål är den som har minst antal slag, korrigerat efter handicap, oavsett om spelpoäng erhållits eller ej.

Hålsegern delas om flera deltagare har lika många slag (efter hcp-korrigering). Om två spelare får var och en 0,05 MH-poäng.

Viktiga hål.

Fyra hål har utvalts: Kortaste par 3-hål, kortaste par 4-hål, längsta par 4-hål, längsta par 5-hål.

Vinst av viktigt hål ger 0,5 MH-poäng.

Hålsegern delas om flera deltagare har lika många slag (efter hcp-korrigering). Om två spelare får var och en 0,05 MH-poäng.

Om ingen deltagare erhåller poäng på hålet utdelas ej MH-poäng.

 

1991-08-14 (styrelsemöte). Gäller from turneringen i Himmerland

 

Viktiga hål. Urvalet ändrat till att gälla hålen med index 1, 6, 13, 18

 

1992-12-01 (årsmöte). Gäller from turneringen i Haag

 

Vinst av viktigt hål ger 0,2 MH-poäng

 

1995-11-28 (årsmöte). Gäller from turneringen på Gotland

 

Sista tävlingsrundan utdelas ej MH-poäng för hålsegrar

 

1998-08-21 (extra styrelsemöte). Gäller from turneringen i Åtvidaberg

 

Hålsegrar skall från och med turneringen i Åtvidaberg ej ge MH-poäng

 

 

 

Poäng för birdie, eagle och hole-in-one

 

1990-12-20 (ursprungsregel)

 

Extra MH-poäng utdelas enligt följande:

- Birdie ger poäng enligt följande skala:

  Om spelaren har hcp < 7 ger birdie 0 poäng

  Om spelaren har hcp > 6 ger birdie 0,02 poäng per hcp-poäng > 6

  dvs hcp 7 ger 0.02, hcp 8 ger 0.04 osv tom hcp 36 som ger 0.6 poäng

- Eagle ger 1 poäng

- Albatross ger 2 poäng

- Hole-in-one ger 3 poäng

 

1991-03-15 (styrelsemöte)

 

Eagle, albatross och hole-in-one ger alla 1 poäng

 

1992-12-01 (årsmöte). Gäller from turneringen i Haag

 

Birdie ger poäng enligt följande skala:

Om spelaren har hcp 36 ger birdie 0,4 MH-poäng

Om spelaren har hcp   0 ger birdie 0   MH-poäng

För hcp mellan 0 och 36 ger birdie MH-poäng = 0,4*hcp/36

Eagle, albatross och hole-in-one ger poäng enligt samma formel men dubbla MH-poängen

 

1995-11-28 (årsmöte). Gäller from turneringen på Gotland

 

Sista tävlingsrundan utdelas ej MH-poäng för birdie, albatross eller hole-in-one

 

2002-04-03 (extra styrelsemöte). Gäller from turneringen i Montpellier

 

Birdie, albatross eller hole-in-one skall från och med turneringen i Montpellier ej ge MH-poäng

 

 

 

Poäng för bästa in/ut-runda

 

1990-12-20 (ursprungsregel)

 

Ej med

 

1993-12-03 (årsmöte). Gäller from turneringen i Arild

 

Högsta poäng på in respektive in/ut-runda skall ge 0,1 MH-poäng. Uppnås samma bästaresultat av flera spelare delas poängen mellan dessa. Poängbogeysegraren totalt erhåller dock ej MH-poäng för in/ut-seger

 

2002-05-03 (styrelsemöte). Gäller from turneringen i Billingen

 

Högsta poäng på in/ut-runda skall från och med turneringen i Billingen ej ge MH-poäng

 

 

 

Minuspoäng för dåligt spelade hål

 

1990-12-20 (ursprungsregel)

 

Ej med

 

1991-08-14 (styrelsemöte). Gäller from turneringen i Himmerland

 

Om tävlande på ett hål erhåller ’minus-poäng’ enligt poängbogey-systemet skall hans MH-poäng minskas med 0,03

 

1991-11-28 (årsmöte). Gäller from turneringen i Bäckavattnet

 

Om tävlande på ett hål erhåller ’minus-poäng’ enligt poängbogey-systemet skall hans MH-poäng minskas med 0,05.

Om tävlande totalt under en spelrunda hamnat på ’minus-poäng’ skall 0 MH-poäng erhållas

 

1995-11-28 (årsmöte). Gäller from turneringen på Gotland

 

Minus-poäng skall från och med turneringen på Gotland ej erhållas. Vi har övergått till slag som beräkningsgrund

 

 

 

TOTALSEGRARE och vinnare av MILL HILL TROPHY

 

1990-12-20 (ursprungsregel)

 

Slutsegrare blir den som efter alla tävlingsrundorna sammanlagt erhållit flest MH-poäng. Vid lika resultat (5 decimalers noggrannhet) mellan två eller flera deltagare sker särspel via puttning.

  • Utslagstävling (sudden death), ej hcp-korrigerad
  • Bollen skall placeras minst 5 m från hål. Captain placerar bollen
  • Högst hcp spelar ut första bollen. Om fler bollar måste spelas spelar den med näst högst hcp ut andra bollen osv. Om flera särspel behövs skiftas uslagsordningen
  • Tävlingsansvarig för särspelet är Captain

     

1999-03-26 (styrelsemöte). Gäller from turneringen i Como

 

Vinnare av en Mill Hill-turnering måste deltaga i och genomföra samtliga spelomgångar

 

2004-09-15 (medlemsmöte). Gäller from turneringen i Södertuna

 

Högsta tillåtna spelhandicap i en Mill Hill-turnering är 18.

Om en spelare ej deltar i enskild tävlingsrunda eller bryter en sådan får han ett resultat = sämste spelarens resultat + 10 slag

 

2006-09-08 (styrelsemsmöte). Gäller from turneringen i Tegelberga

 

Maximigränsen högst tillåtna spelhandicap = 18 som infördes infördes till Södertunaturneringen borttagen

2011-09-24 (medlemsmöte). Gäller from turneringen i Örebro

 

Eftersom enda grunden för Mill Hill-poäng numera är enbart nettoslag har risken att två eller flera spelare hamnar på samma resultat blivit större. Eftersom särskiljning med decimaler då inte fungerar som ursprungstanken var beslutades nedanstående.
Första grund för placering är alltid Mill Hill-poäng. Vid lika Mill Hill-poäng gäller:
Placering i enskild runda grundar sig på spelhandicapmetoden och vid lika spelhandicap används matematiska metoden.
Slutplacering i Mill Hill utom för första plats grundar sig på spelhandicap där de sammanlagda spelhandicapen för ingående rundor adderas. Lägst spelhandicap placeras först. Om berörda spelare haft samma spelhandicap alla ingående rundor sker särspel via puttning.
Slutplacering i Mill Hill för första plats grundar sig inte på spelhandicap. Avgörande genom särspel via puttning.

Under puttningen skall de tävlande spelarna ej se varandras puttar.

2012-09-16 (medlemsmöte). Gäller from turneringen i Hagenborg

 

Om en spelare som är närvarande under en turnering ej deltar i enskild tävlingsrunda eller bryter en sådan får han 0,0 Mill Hill-poäng denna runda. Straffpoängen 1,0 som infördes 2004 borttages.
En förutsättning är dock att man bryter på grund av sjukdom, skada eller liknande.

 

 
 
Till Mill Hill startsida