1.  Alltid på huvudet under turnering

7.

Framför klubban

2.  Alltid på bagen

8.

Sista kvällen varje turnering

3.  Alltid på bagen under turnering         

9.

Under Mill Hill-middagen

4.  Sista tävlingsdagen på kroppen

10.

Under glaset

5.  På kroppen om kyligt väder

11.

Segrarens belöning (till låns)

6.  På kroppen om lite regn