Arrangörer av kommande MILL HILL-turneringar.

Arrangörsskapet av våra turneringar skall skifta mellan alla deltagare på ett sätt fastställt genom ett schema som lottades vid Isabergsturneringen 1999 då varje medlem fick ett arrangörsnummer.
Om någon arrangör har giltigt skäl att ej deltaga i den turnering han skall arrangera övertages arrangörskapet av näste arrangör som står på tur men vid första turnering därefter där den överhoppade arrangören deltager skall han arrangera.

Om ny medlem tillkommer lottas denne in med ett nummer (1-11). Lottningen sker vid första middagen där nye medlemmen deltager.
Tidigare lottade nummer lika med eller högre än det den nye medlemmen erhåller adderas sedan med 1.
Detta innebär att arrangörskapet blir förskjutet from den nye medlemmens nummer.
 

Turnering

Arrangör

Lott nummer

2017 höst

Owe

2

2018 vår

Bosse

11

2018 höst

Anders

3

2019 vår

Börje

4

2019 höst

Robbie

6

2020 vår

Ulf

7

2020 höst

Lars

10

2021 vår

Bosse

11

2021 höst

Owe

2

2022 vår

Anders

3

2022 höst

Börje

4

2023 vår

Robbie

6

2023 höst

Ulf

7

2024 vår

Lars

10

2024 höst

Bosse

11

 Till Mill Hill startsida