Mail från Owe  2010-04-02


Hör upp alla MillHillare!


Det är er Captain som på detta sätt meddelar vad som gäller för vårens batalj:

-          strid sker lör 8 maj – tis 11 maj

-          markområden som kommer att intas

o       lör 8 maj Bokskogens GK (Gamla) 15:10 – 15:20 – 15:30 (sena tider pga inryckande som ansluter under lör em)
http://www.bokskogen.com/

o       sön 9 maj Österlens GK (Djupadal) 11:50 – 12:00 – 12:10 (med tid för transport)
https://www.osterlensgk.com/

o       mån 10 maj Sjöbo GK 10:40 – 10:50 – 11:00 (förnöjelser och ev mässbesök planeras separat)

      http://www.sjobogk.com/

o        tis 11 maj Tegelberga GK 09:24 – 09:32 – 09:40 ( med tid för ev tåglägenheter till kontinenten och hemvändande
https://www.tegelbergagk.se/

-          bivack och förplägnad är arrangerat på sedvanligt sätt genom Lennarts försorg i Beddinge hemvärnsområde. Dvs självhushåll, egna lakan o handdukar, inga skor på sig inomhus, trevligt uppträdande speciellt gentemot grannar, inget skrik, skrän eller skottlossning efter kl 21.30, etc etc.

-         proviantering av mat o dryck planeras senare, men avsikten är att utnyttja arbetsvilliga pensionärer/hemvärnsgubbar som har ett ständigt behov av att få tiden att gå och kan förses med mindre uppgifter i grupper om 2 tillsammans (minskar risken för minnesluckor och tappade minneslappar)

-         Tillfarten till målet kommer att delas upp i olika kolonner – där veteranerna, med något undantag, tydligen kommer att slå till redan på fredagskvällen och med färdtjänst ta sig ner på eget oorganiserat vis samt överfalla något mål på vägen. (Jag kommer här att söka samordning med vår ständige som brukar vara flink o rask i dessa sammanhang)

-          Sedvanliga medaljer och utmärkelser för väl genomförd strid kommer att hanteras av vår stabsofficer tillika President 308 Söderlund – repetera!

-          Varje stridande står för sin egen ammunition samt förplägnad

-          I det fall det finns enskilt behov att kamouflera vår batalj mot skattmasens argusöga får det arrangeras på annat vis

-          Marsträning, vapenexercis och kontroll av utrustning genomförs enskilt och efter behov.


Frågor??...........

Välkomna kamrater!

Captain 503 Johansson


Mail från Anders  2010-04-02

Föredömligt Kapten!!

Nu gäller det för oss övriga att rätta in oss i ledet och se till att vapenvården är avklarad, skorna putsade och klädseln i oklanderligt skick. Och kom ihåg att stärk lakanen, ifall Serganten vill göra "studsprovet" för att se om lakanen är tillräckligt sträckta.

Misstänker att hemvärnsgubbarna får problem med detta och en hel del annat..........

Nåväl, ser fram mot en trevlig strid!

President 308 SöderlundMail från Bosse  2010-04-02


Vpl furir 1310 Sidell anmäler sig för tjänstgöring  8-11 maj på nämnda ort!

En kort fråga: "marsträning" är det väl lite sent för, det är ju redan april! Samordnar resandet med seniorplutonen!

Mvh Bosse


Mail från Lasse  2010-04-03


Fanrunkare Larsson von Slice redo för strid!

Med glatt sinne och starka förhoppningar.

Klubban hård och huvudet svart.

 

Eventuella tilläggsorder angående proviantering torde utdelas till kvartermästaren i hemvärnskåren: B. Maraton Carlsson.

 

Glad Påsk...

eller Pisk som sadisten sa.

/Lars


Mail från Robbie  2010-04-03


Uppfattat!

Rrobs 454 Gröndahl anmäler sig och kommer att infinna sig på slagfältet på utsatt tid med full stridsmundering, välvårdade vapen och medhavda smörgåsar!Mail från Börje  2010-04-03

Även 537 Carlsson anmäler sig. Numret erövrat vid I14 i Gävle 1964.
Frivilligt åtager jag mig traditionella plikter och kontrollfunktioner sammanhängande med dylika stridsövningar.
Skyttekort kommer vid varje tillfälle att utlämnas och förväntas återlämnas, undertecknat av utsedd gruppchef, senast 0,5 timmar efter att sista skott avlossats. Jag förbehåller mig även rätten att gruppera och omgruppera skyttegrupperna (det blev mycket grupper att hålla reda på) efter eget tycke och regelverk. Som Captain verkar förstått så förflyttar jag mig till bataljområdet i Hans (inte hans) Ford-on. Mitt under vintern inköpta handeldvapen kommer att sprida skräck bland er övriga.
Ser fram mot första striden.
/ Kodnamn 537


Mail från Lennart  2010-04-03

Det märks att man har att göra med infanterister. Vi som tillhört flottan undrar hur i helsike man ska kunna ankra i Sjöbo, Bokskogen etc.

 

Som herrarna förstår kommer min kondition inte att vara tillräcklig för att gå runt en bana. Jag har därför bett styrelsen om dispens att använda golfbil. Ni kan vara helt lugna för jag inte kommer att tillhöra de favorittippade. 30 % av musklerna är borta och man tappar all kondition vid behandlingen. Är ändå glad om allt följer behandlingsplanen och jag får nöjet att delta.

 

Vi i flottan hade ju inte så mycket vapenvård men definitivt välvårdade kläder och högblanka skor. Det är väl gott nog.

 

Mycket bra bokning av banor Owe! En mycket bra mix med varierande bantyper.

 

Personligen kommer jag att flyga ner på fredagen.Mail från Hasse  2010-04-05

Fänrik 507 Ryrberg av IQ-regementet och under föregående år utnämnd till General, anmäler sig naturligtvis och kommer även under 2010 leda kompaniets övningar till nya fantastiska segrar i de Skånska länen.

 

Träningslägret är förlagd till de skotska hedarna för att hitta de mest strategiska skjutvinklarna och smörjning med diverse ammunitionMail från Ulf  2010-04-05

God middag "Captain"

 

310 Almqvist (tidigare I12 Eksjö) anmäler sig efter ett spaningsuppdrag österut. Läget på ostfronten är nästan snöfri teräng men isen ligger på träsken. Då det är 32 dagar till anfall, ser förutsättningarna gynsamma ut. Som spanare i infanterit känns det natuligt att gå ut i första framryckningen den 8 maj, för att efter lyckade framryckningar samla upp övrigt manskap med en plats i stridsledningen, avmars 9:40 den 11 maj.

 

Ser med tillförsikt fram emot en stimulerande batalj.

 

310 Almqvist enligt order.Mail från Lennart  2010-05-01

Jag utgår från att hemvärnet anländer först till Skåne. Sergeant Nilsson beräknas anlända till stugan kl 21.30 - 21.45.

Nyckeln till vår stuga och grannen Stigs stuga kan hämtas hos Astrid och Hans som bor på Fänriksvägen 12.

Jag möter knektarna från Stockholm när de anländer till Sturup på lördag.

 

Beträffande fördelningen av rum föreslår jag följande:

Vårt hus:

Singelrum.      Magnus i kraft av ålder

Dubbelrum 1:  vårt nomala sovrum, Anders och Owe

Dubbelrum 2:  i ursprungliga delen,storsnarkaren Hasse 

Dubbelrum 3:  i nya delen, Robbie och Lasse

Soffan i vardagsrummet, Lennart

 

Stigs hus:

Börje, Bosse, Ulf 


Skickat från min iPhoneMail från Owe  2010-05-01


Hör upp kamrater!

Nu närmar sig striden!

Följande gäller för förplägnad:

-          frukost för sön – tis (3 st) för 10 soldater inhandlas av de äldre och bilburna hemvärnsgubbarna. Sker endera på uppmarschen till stridsområdet under fredagen eller på frivakten under lördag fm. Indelte Carlsson tar befälet för detta.

-          Frukost för lördag morgon ingår också i ansvaret – för 5 soldater.

-          middag för lördag kväll efter första stridsdagen inhandlas likväl av ovanstående hemvärnsgrupp – förslagsvis i form av grillvänligt intag.

-          Middag för sö respektive må kväll hanteras på plats av stridsledningen och beroende på tillfällig omplanering.

-          Dryck i form av vin, öl, snaps (Skåne!) samt livets vatten = Whisky föreslås inhandlas av fänrik Bjuggren som tilldelats trupperna från Småländska Skogsregementet och tar sig till striderna i eget bepansrat fordon med rymlig baklucka.

-          Ansvariga behåller kvitton för utlägg o dyl och lämnar dessa till trosschefen.


Ansvarigt befäl repeterar ordern med anförande av eventuellt förhinder, förvirring eller behov av tydligare ordergivning.

Följande gäller för boendet om inte ordergivningen varit klar sedan tidigare

-          vi disponerar 2 enkla bivacker i området Beddinge. Ansvarig är sergeant Nilsson som ansvarar för sängfördelning och nycklar. Viss hyra för bivackerna får vi räkna med vilket kommer att framgå av senare redovisad trossräkning.

-          Sergeant Nilsson tar också kontakt med den ständigt indelte Carlsson för att hantera tillträdet till bivackerna under fredagskvällen


Ansvariga repeterar när uppdraget är genomfört.

 

Följande gäller för transporter.

-          soldaterna Carlsson, Ryrberg, Larsson, Sidell reser med eget fordon ner till förläggningen under fredagen. Ansvarigt befäl indelte Carlsson!

-          sergeant Nilson från flygburna divisionen blir luftlandsatt på Sturup under fredagen och tar sig med på plats beslagtaget fordon till Beddinge. Anmäl tider till stridsledningen!

-          Fänrik Bjuggren tar sig med eget fordon till lördagens stridsområde – FÄNRIK! observera nödvändig halt på Sturup enl nedan

-          Stormtrupperna under befäl av Captain Johansson med soldaterna Almqvist, Gröndahl och Söderlund flygs in från Bromma till Sturup för landsättning 1225 på lördagen –  beväpnade och fullt stridsberedda. Transport till slagfältet Bokskogens GK hanteras av Sergeant Nilsson samt Fänrik Bjuggren som bevakar landsättningen från eget fordon.

-          Trupperna kommer att disponera 3 fordon under stridsdagarna. Hemvärnsgubbarnas, sergeant Nilssons beslagtagna, Fänrik Bjuggrens smålandsstövare.


Ansvariga!   Repetera ordern till stridsledningen!


Första striden sker på Bokskogens slagfält med start lördag 1510.

För att lätta upp stämningen kommer enligt senare order planeras för en lättare underhållning på lämpligt ställe efter någon av striderna. Kostnader för underhållningstrupperna kommer att läggas på vars o ens expenser enligt senare meddelad trossräkning.


LEEEEDIGA!

Ansvarigt befäl

Captain Johansson


Mail från Magnus  2010-05-01


Något fel i löporna tycks ha insmugit sig: undertecknad avgick ur signaltrupperna med furirs grad! D v s kan inte ta ansvar för särskilt mycket. Dock fullt ansvar för följande:

  1. En massa alkoholförsedda drycker av olika tillverkningsprocesser införskaffas
  2. Väntar lördag kl 12.25 å parkeringsplats Sturup flygstation för inlastning av 2 kanonjärer med tillhörande kanoner. Vid utländsk dimma i form av askmoln eller dyligt, meddela på förflyttningsbar telefoniapparat med id 070-6230107.

Ca va?

 

/M


Mail från Owe  2010-05-02


Ordern kvitterad! Jag beordrar hemvärnsgubbarna med befäl av indelte Carlsson till anfall mot lede fi. Må bäste man vinna!
Uppsamlingsplats - mässen Beddinge!

/ Captain Johansson


Mail från Anders  2010-05-04

Föredömligt Kapten Johansson!!!!
President 308 Söderlund har under ca 3 v. Iakttagit radiotystnad för att mentalt stalla in sig på den
förestående övningen i Skåneskogarna, där den egna mentala styrkan kommer att vara av stor betydelse för utgången av bataljen.
Jag kommer att inställa mig som beordrat med full stridsmundering på anvisad plats och tid!
Har via krypterad information fått full insyn i övningens upplägg och deltagande soldater. Kan då konstatera att samtliga verkar påverkade av den förestående övningens tuffhet under Kapten Johanssons befäl.
Har själv på bästa sätt förberett mig och provade mina vapen i fredags.
Konstaterade då att siktet behövde justeras 4 gr. Att det grova vapnet hade rostat ihop och därför inte
nådde önskvärda längder på skotten, varför det lagts åt sidan.
Litar därför till mina finkalibriga bössor.
Har nu gjort nödvändiga justeringar av utrustningen och kommer väl förberedd och maskerad.
Har också enligt order införskaffat medaljer att utdelas efter avslutad övning till därtill förtjänta soldater.
President 208 Söderlund som rättar in sig i ledet!


Mail från Lennart  2010-05-05

Jag kommer att resa ned till Skåne redan imorgon lunch eftersom sjukhuset meddelat att det inte
behövs några nya prover innan nästa behandling (!!!!!!!!! glädjande!!!!!).

Det innebär att jag kan ta hand om inköp av frukost för de närmaste dagarna. Kan soldaterna meddela
mig önskemål om tilltugg på morgonen förutom följande baskomponenter:

Ägg
Bregott (lätt och lagom är förbjudet i huset)
Ost, Hyfsat stark
Kaviar
Limpa
Grovt rågbröd
Hårt bröd
Kokt skinka
Prickig korv
Cornflakes
Mellanmjölk
Frukt, åpplen och bananer
Te
Kaffe
Äppeljuice
Apelsinjuice

Var noga med att berätta vilken typ av yougurt, mussli och vad nu soldaterna lever på.

VILL HA SVAR SENAST 11.00 på fredag.


Mail från Lennart  2010-05-05 lite senare till Börje

Fick se i Owes mail att även grillmat till lördag kväll ska inhandlas. Kan du fixa det på lördag fm?


Mail från Lennart  2010-05-05 ännu senare till alla

Efter att läst era underliga matvanor på morgon har jag ett förslag. Vi köper affären!

Skämt åsido är era önskemål noterade. Inväntar nu besked  från den store konsumenten Robbie
samt "flickkonsumenterna" Owe och Uffe.


Mail från Magnus  2010-05-05 kl 15.31

Härliga nyheter!

Yoghurt naturell, Müsli utan socker, bananer.
Please!
/Magnus


Mail från Anders  2010-05-05 kl 16.25

308 Söderlund konstaterar glädjande att Sjöofficer Nilssons hälsa möjliggör ett
större Trossarbete, lämpligt för en sjöbuse.
Tacksam för ngt stärkande typ Youghurt till frukost  och ngn proteinrik kaka till kvällarna efter de kommande dagarnas strapatser.
I övrigt är läget under kontroll
308 söderlund


Mail från Bosse  2010-05-05 kl 22.25

Frukt- o russinmusli o lättyoughurt naturell vore drömmen för mig!
Boa


Mail från Ulf 2010-05-06

Hej Lennart och alla matglada MillHill'are,

Ja, nog för att man börjar känna sig sugen på kommande drabbning. Som gammal spanare är man ju van vid Pansarkex och vällagrad chokladkaka både till frukost och middag. Men i detta matglada gäng känns det som att en annan kan hänga på er andra, då man är allätare. M.a.o jag har inga speciella önskemål, så om du Lennart tar med mig i dina beräkningar vid inköpet är jag nöjd.

Ser fram emot att träffa dig och alla andra på lördag, bara timmar kvar.

Hälsningar
Uffe
310 Almqvist


Mail från Owe 2010-05-07

Hej Lennart och alla matglada MillHill'are.
Hör upp sergeant Nilsson - jag konsumerar inte flickor - jag konsumerar lottor. Av alla varianter som framkommit när det gäller frukostvanor – det blev nästan som en frukostblogg - kan säkert något passa min enkla kåsa:-(
Ses i striden!
Your captain

*******************************************************************************************************************************

Den strid som ovan behandlats inleddes med samtliga vapen den 8/5 kl 15.10 på Bokskogens skytteområde.
Fortsatte de följande dagarna på Djupadal och Sjöbo.
Avslutades ca 15.00 på Tegelberga kasern med medaljutdelning och berömmande ord till samtliga soldater.

 

Trupperna skingrades därefter för att öva enskilt inför kommande drabbning i höst

 

Hälsar historieskrivaren